1

2

3

4

5

6

7

9

10

12

13

14

Ważne! W celu rejestracji należy wybrać odpowiednie stanowisko z mapki i wypełnić formularz rezerwacji stanowiska (czerwony kolor pola oznacza wstępną rezerwację, niebieski kolor pola oznacza potwierdzoną rezerwację). Potwierdzeniem wzięcia udziału w Wystawie będzie zwrotna informacja o uczestnictwie i rezerwacji stoiska w pomieszczeniu Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą w Rybniku.

Organizatorzy:

Patroni medialni: