Jakie są najczęściej używane urządzenia do pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych w Polsce?

W naszym kraju obecne wykorzystanie technologii  OZE w codziennym życiu nie jest jeszcze na takim poziomie, jak w krajach wysoko rozwiniętych. Jednak w ostatnim czasie można zaobserwować coraz większe zainteresowanie klientów indywidualnych tematyką zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Chcielibyśmy przypomnieć bądź uświadomić, że osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie na takie działania korzystając ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej. Obecnie o dofinansowanie można ubiegać się w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Łodzi, Krakowie oraz Kielcach.

>>>> tutaj szczegółowa mapa dotacji i dofinansowań WFOŚiGW – kliknij tutaj

Najpopularniejszymi urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych poszukiwanymi przez użytkowników serwisu Oferteo.pl są pompy ciepła. Systemy wykorzystujące tą technologie służą do ogrzewania pomieszczeń jak i podgrzewania wody użytkowej. Dzięki przemianom termodynamicznym, które w nich zachodzą, przekazują ciepło ze źródła dolnego (powietrza, gruntu, wody) do górnego (wody, która krąży w instalacji centralnego ogrzewania). Pewną wadą pomp ciepła jest ich uzależnienie od działania energii elektrycznej. Dlatego proponujemy zestawy hybrydowe pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną do produkcji energii.

Według raportu przygotowanego przez Oferteo.pl, serwisu łączącego w czasie rzeczywistym poszukujących produktów i usług z firmami, które je oferują, aż 53% użytkowników deklarowało zainteresowanie zastosowaniem tej technologii.

1

Co trzeci użytkownik Oferteo wskazał, że interesuje go zakup kolektorów słonecznych. Najczęściej wykorzystuje się je do podgrzewania wody użytkowej, wody w basenie, a także do ogrzewania pomieszczeń. Umieszczony w kolektorze absorber pochłania promieniowanie słoneczne, a następnie zamienia je w ciepło. Dzięki temu ogrzewa się czynnik grzewczy, który przepływa przez kolektor do zasobnika i tam oddaje ciepło wodzie użytkowej.

Natomiast, co wydaje się być nieco trochę niespodziewane, najrzadziej poszukiwane były ogniwa fotowoltaiczne, służące do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wskazało na nie tylko 16% użytkowników.

Najnowszy raport Oferteo.pl zawiera również inne aspekty zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz technologii przeznaczonych do tego celu. Z przeprowadzonej analizy możemy także dowiedzieć się następujących informacji:

DO CZEGO WYOKRZYSTUJEMY OZE?

2

Ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie wody – to najważniejsze cele wykorzystania odnawialnych źródeł energii wg użytkowników Oferteo.pl. Wskazało tak aż 70% z nich. Na wytwarzanie energii elektrycznej jako na główny cel wskazało 16% respondentów, natomiast 14% zadeklarowało, że ich głównym celem wykorzystania OZE jest chłodzenie.

W JAKICH TYPÓW DOMACH NAJCZĘŚCIEJ MONTOWANE SĄ SYSTEMY?

3

Z danych portalu Oferteo.pl wynika, że urządzenia do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii najczęściej są montowane w mniejszych i najbardziej popularnych w Polsce domach  o powierzchni do 150 m2. Takiego metrażu dotyczyła niemal połowa, bo aż 47% zapytań ofertowych złożonych przez użytkowników.  – Nieco mniejszy odsetek wskazał domy o powierzchni 151-200 m2 (35%). Najmniej zapytań dotyczyło największych domów – tylko 14% dotyczyło takich o metrażu od 201-300 m2, a jedynie 4% metrażu powyżej 300 m2 – wylicza Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl.

4

Instalacje OZE najczęściej miały być montowane w domach zamieszkiwanych przez 3-4 osoby (58% wszystkich zapytań ofertowych).  W mniejszym stopniu zapytania dotyczyły domów, w których mieszka 5-6 osób (21%) lub 1-2 osoby (16%). Tylko 5% zapytań dotyczyło domów, w których mieszkało siedem i więcej osób.

5

Najwięcej zapytań o urządzenia do pozyskiwania ekologicznej energii, złożonych w serwisie Oferteo.pl, pochodziło z województw: mazowieckiego i dolnośląskiego – po 12%. Tuż za nimi znalazło się województwo śląskie, skąd pochodziło 11% zapytań. Najmniejsze zainteresowanie instalacjami OZE wykazali mieszkańcy województwa podlaskiego, skąd padło tylko 2% zapytań. Co ciekawe, 1% zapytań pochodził z zagranicy.

JAK SZYBKO CHCEMY ZREALIZOWAĆ ZLECENIE?

6

Raport Oferteo.pl wykazuje, że użytkownicy najczęściej wskazywali, że chcieliby zakończyć realizację zadania w ciągu trzech miesięcy – zadeklarowało tak 33% z nich. Natomiast 28% wskazało, że chciałoby zakończyć realizację jak najszybciej.

Co czwarty użytkownik Oferteo.pl, poszukujący systemów OZE, nie wskazał jeszcze dokładnego terminu, w którym chciałby zrealizować inwestycję. Z kolei 15% użytkowników zamierzało zrealizować ją w ciągu miesiąca, a tylko 1% w czasie późniejszym niż za trzy miesiące.

 7

 

PORÓWNANIE KOSZTÓW UTRZYMANIA

Budowa domu wyposażonego w instalacje OZE może być od 15% do 25% droższa niż budowa domu tradycyjnego, ogrzewanego za pomocą gazu. Jednak według przygotowanej przez Oferteo.pl kalkulacji roczny koszt utrzymania domu ekologicznego jest o ponad 1 200 PLN niższy. Oszczędność wynika głównie z niższych kosztów ogrzewania domu. Co więcej, według prognoz różnica w kosztach budowy będzie się stopniowo zmniejszać nawet do poziomu mniejszego niż 10%. Przykładem mogą być doświadczenia z niemieckiego rynku, gdzie obecnie różnica w koszcie budowy domu energooszczędnego w stosunku do domu tradycyjnego wynosi 8%, a jeszcze na początku lat 90. XX wieku wynosiła ponad 30%.

(Artykuł powstał na podstawie raportu serwisu internetowego Oferteo.pl w celach informacyjnych o ekologicznych oraz ekonomicznych rozwiązaniach dla Państwa domów).

email marketing powered by FreshMail
 

Zapisz się aby otrzymać Informator DOM OZE

email marketing powered by FreshMail
 

Zamów bezpłatną wycenę

email marketing powered by FreshMail