Program Inwestycje energooszczędne dla przedsiębiorstw

Program Inwestycje energooszczędne dla przedsiębiorstw

Informacje o programie

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach


Cel programu
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.

Formy dofinansowania
Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW.

Beneficjenci

Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw  oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 36).


Treść programu

program_tekst_jednolity_po_zmianach_17_12_2015.pdf
program_tekst_jednolity_po_zmianach_17_12_2015.pdf – (632,94 KB) Treść programu: Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
polseff_2_10.2015.pdf
polseff_2_10.2015.pdf – (5,29 MB) Ulotka informacyjna
Beneficjenci mogą wnioskować o kredyt z dotacją w bankach, które mają podpisane umowy o współpracy z NFOŚiGW do końca 2016 r.  Dotacje będą wypłacane do końca 2017 r., co umożliwia realizację przedsięwzięć objętych dofinansowaniem NFOŚiGW jeszcze w 2017 r.

Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się następujące przedsięwzięcia:

1)      Inwestycje LEME – przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych
w zakresie:
a)      poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,
b)      termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,
realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME.
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro;
2)      Inwestycje Wspomagane – przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie:
a)      poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii  w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii,
b)      termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii.
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 000 000 euro.

email marketing powered by FreshMail
 

Zapisz się aby otrzymać Informator DOM OZE

email marketing powered by FreshMail
 

Zamów bezpłatną wycenę

email marketing powered by FreshMail